UPOZORNĚNÍ
Doplnění výsledků zkoušek a výstav u chovných jedinců
je majitel povinen zasílat poradci chovu (liskuvliol@gmail.com) a na plemennou knihu.
Při doplnění je nutné zaslat kopii průkazu původu a kopii tabulky ze zkoušek či výstavního ocenění.

NABÍDKA
Pro zájemce je k dispozici 30 minutový film z loňských KVZ na DVD.
Cena je 150 Kč. Zájemci se mohou obrátit na p. Josefa Činčuru
e-mailem: josef.cincura@storaenso.com nebo telefonicky 602 580 949.

Poslední aktualizace 20.3.2019
20.3. - doplněny tituly u chovného psa Arnold Axivald
20.3. - vložen nový chovný pes Dino Axally
20.3. - vložena nová chovná fena Cara od Černé tůně
20.3. - vložena nová chovná fena Boženka z Polesí Bor
20.3. - vložena nová chovná fena Egy od Putimských rybníků
20.3. - vložena nová chovná fena Norris z Radinova dvora
20.3. - vložena nová chovná fena Brita od Zbirožského potoka
20.2. - doplněn titul u chovné feny Alma z Netčických strání
20.2. - doplněny zkoušky u chovného psa Cit Radhaften
20.2. - doplněna zkouška u chovné feny Railey Any-Bon
20.2. - vložen nový chovný pes Berry Saltu Venator
20.2. - vložena nová chovná fena Dajána Monymir
20.2. - vložen nový chovný pes Draco Bohemia Jewellery
12.2. - doplněny tituly u chovného psa Radun vom Räberspring
12.2. - vložen nový chovný pes Browning od Šrámoty
12.2. - vložen nový chovný pes Robin Vyšoháj
12.2. - vložena nová chovná fena Bryna od Caltovských mlýnů
12.2. - vložena nová chovná fena Gita ze Švábenského háje
12.2. - vložena nová chovná fena Dori od Borůvkové hory
12.2. - vyřazen chovný pes Hron od Milavečských mohyl (na žádost majitele)
6.2. - výsledky MVP Brno - neděle
6.2. - výsledky MVP Brno - sobota
1.2. - doplněna zkouška u chovné feny Beretta od Šrámoty
25.1. - vložen nový chovný pes Arnold Axivald
25.1. - vložen nový chovný pes Brit Bohemia Jack
25.1. - vložena nová chovná fena Artemis od Borníkovo skály
25.1. - vložena nová chovná fena Arka z Podhrádeckých luk
25.1. - výsledky NVP Brno
11.1. - vyřazena chovná fena Amanda z Podhrádeckých luk (na žádost majitele)
1.1. - aktualizace v roce 2018


E-mail: klubkrepelaka@seznam.cz - můžete zasílat
veškeré informace, doplňky, výsledky - prostě vše týkající se německého křepeláka