UPOZORNĚNÍ
Doplnění výsledků zkoušek a výstav u chovných jedinců
je majitel povinen zasílat poradci chovu (liskuvliol@gmail.com) a na plemennou knihu.
Při doplnění je nutné zaslat kopii průkazu původu a kopii tabulky ze zkoušek či výstavního ocenění.

Poslední aktualizace 11.1.2019
11.1. - vyřazena chovná fena Amanda z Podhrádeckých luk (na žádost majitele)
1.1. - aktualizace v roce 2018


E-mail: klubkrepelaka@seznam.cz - můžete zasílat
veškeré informace, doplňky, výsledky - prostě vše týkající se německého křepeláka