Přihláška do klubu ke stažení - formát doc (28 kB) nebo pdf (32 kB)

Pokud se chcete přihlásit do klubu chovatelů,
pošlete vyplněnou přihlášku na adresu jednatele klubu:

Ladislav Basl
Aleje 41/15
350 02 Cheb
mail:  basl.forest@email.cz

Zápisné činí 100,- Kč a členský příspěvek 250,- Kč.
Číslo klubového účtu: 19-2091920257/0100 s názvem Klub německého křepeláka.
Variabilni symbol zápisné (1), čl.příspěvek (2) a aktuálni rok, takže letos 122021, přip. 22021.
Již zapsaní členové uvedou do specifického symbolu svoje členské číslo.
Pro lepší "spárování plateb" všichni do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno.