Dne 4. června 2016
pořádal Klub německého křepeláka
VIII. SAMOSTATNOU KLUBOVOU VÝSTAVU KNKř
ve VELENOVECH

Vítěz plemene - BOB
ALEŠEK BOHEMIA JACK - maj. Aleš Rot
KV, BOB - Alešek Bohemia Jack
Nejlepší z opačného pohlaví - BOS
TARRA Z ČERCHOVKY - maj. Ing. Přemysl Randa
KV, BOS - Tarra z Čerchovky
Nejlepší mladý plemene - BOJ
KING OF THE HUNT ANY-BON - maj. Jakub Morbitzer
BOJ - King of the Hunt Any-Bon
Nejlepší veterán plemene - BOV
AKI SOBĚTICKÝ REVÍR - maj. Ing. Stanislav Jáchym
BOV - Aki Sobětický revír
Klubový vítěz - pes
ALEŠEK BOHEMIA JACK - maj. Aleš Rot

Klubový vítěz - fena
TARRA Z ČERCHOVKY - maj. Ing. Přemysl Randa

Nejkrásnější pár psů
Alf Bohemia Jewellery + Airin z Pavlíčkova dvora, maj. Petra Golinovská

Nejlepší chovatelská skupina
Any-Bon - chov. Iveta Pešová

KOMPLETNÍ POVÝSTAVNÍ KATALOG VČETNĚ POSUDKŮ