KLUBOVÉ ZKOUŠKY 2018
VÝSLEDKY KLUBOVÝCH ZKOUŠEK
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.4.2014 (včetně zapracovaných dodatků)

E-mail: klubkrepelaka@seznam.cz - můžete zasílat
veškeré informace, doplňky, výsledky - prostě vše týkající se německého křepeláka