UPOZORNĚNÍ
Doplnění výsledků zkoušek a výstav u chovných jedinců
je majitel povinen zasílat poradci chovu (liskuvliol@gmail.com) a na plemennou knihu.
Při doplnění je nutné zaslat kopii průkazu původu a kopii tabulky ze zkoušek či výstavního ocenění.

Vážení členové,
v těchto dnech probíhá distribuce letošního čísla klubového zpravodaje a doplněného katalogu chovných psů.
Zaslání zpravodaje je vázáno na zaplacení členského příspěvku.
Pokud se k Vám tedy zpravodaj nedostal, zkontrolujte prosím,
zda máte členský příspěvek pro rok 2024 zaplacený.
Případné dotazy v této věci směřujte prosím na ekonomku klubu, popř. na jednatele.
Ve zpravodaji tentokrát nenajdete složenku na zaplacení členských příspěvků.
Drtivá většina členů je už platí převodem z účtu. Tento způsob je pro nás nejpřehlednější.
V případě potřeby se prosím obraťte na ekonomku, popř. jednatele klubu, složenky Vám budou zaslány.
S pozdravem Křepelákům zdar!
Jednatel klubu

Dne 1. června 2024
pořádal Klub německého křepeláka

XV. SAMOSTATNOU KLUBOVOU VÝSTAVU KNKř
v Ondřejově.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
POVÝSTAVNÍ KATALOG VČETNĚ POSUDKŮ

Poslední aktualizace 4.6.2024
4.6. - vloženy propozice na "Klubové podzimní zkoušky - CACT"
4.6. - doplněn titul u chovného psa Bary z Kakosova statku
4.6. - doplněn titul u chovné feny Cindy z Třešňové zahrady
4.6. - doplněny tituly u chovné feny Gigi ze Slovákové
4.6. - doplněny tituly u chovné feny Grandel ze Slovákové
4.6. - vložen nový chovný pes Apolo od Jizbického lesa
4.6. - vložena nová chovná fena Cyra od Caltovských mlýnů
4.6. - vložena nová chovná fena Bára z Třešňové zahrady
4.6. - vložena nová chovná fena Conny od Borníkovo skály
1.6. - Klubová výstava - výsledky soutěží a povýstavní katalog
20.5. - Jarní pohár - KZV + KPZ - výsledky
17.5. - spuštěn profil klubu na Instagramu
17.5. - vložen plakát na "Klubové barvářské zkoušky - CACT"
10.5. - vložena nová chovná fena Gigi ze Slovákové
10.5. - vložena nová chovná fena Charlotka od Tálského mlýna
10.5. - doplněny tituly a zkouška u chovné feny Fram Bohemia Jewellery
10.5. - vložena nová chovná fena Diana z Jindřichovska
9.5. - doplněny tituly a zkoušky u chovného psa Benny Kravařské panství
9.5. - vložen nový chovný pes Hannibal von der Hutowa
9.5. - vloženy propozice na "Klubové zkoušky z vodní práce - CACT"
3.5. - vloženy propozice na "Klubové barvářské zkoušky - CACT"
18.4. - Klubová výstava KNKř - doplněna možnost ubytování
10.4. - Klubová výstava KNKř - vloženy propozice a přihláška
4.4. - doplněn tituly a zkouška u chovné feny Grandel ze Slovákové
27.3. - vložena nová chovná fena Blue z Možděnických pustin
12.3. - vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny za r. 2023
12.3. - vložen dodatek smlouvy mezi KNKř a ČMKJ
26.2. - vloženy propozice na "Jarní pohár - KZV + KPZ"
23.2. - vložena nová chovná fena Ayka z Nebeského království
19.2. - pozvánka na "Mezinárodní zkoušky mladých psů"
19.2. - vložena nová chovná fena Bessy z Vejvaně
8.2. - vložen nový chovný pes Barry od Borníkovo skály
8.2. - vložena nová chovná fena Yoshi Any-Bon
30.1. - doplněny tituly u chovné feny Dora od Borníkovo skály
18.1. - vložena nová chovná fena Brita z Dobevských strží
18.1. - vložena nová chovná fena Dita z Rouneckého vrchu
11.1. - doplněny tituly u chovného psa Argo z Vejvaně
3.1. - vložena nová chovná fena Baisy ze Špitálek
1.1. - aktualizace v roce 2023