UPOZORNĚNÍ
Doplnění výsledků zkoušek a výstav u chovných jedinců
je majitel povinen zasílat poradci chovu (liskuvliol@gmail.com) a na plemennou knihu.
Při doplnění je nutné zaslat kopii průkazu původu a kopii tabulky ze zkoušek či výstavního ocenění.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Na členské schůzi 3.6.2023 v Luhačovicích
bylo schváleno navýšení ročního členského příspěvku na 500 Kč/rok.
Platbu členského příspěvku zasílejte na číslo klubového účtu:
19-2091920257/0100 s názvem Klub německého křepeláka.
Variabilni symbol pro placení členského příspěvku 22024.
Specifický symbol svoje členské číslo.
Pro lepší "spárování plateb" všichni do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno.
Pro nové zájemce o členství je přihláška, výše zápisného a var.symbol ZDE

Vážení členové,
v těchto dnech probíhá distribuce letošního čísla klubového zpravodaje a doplněného katalogu chovných psů.
Zaslání zpravodaje je vázáno na zaplacení členského příspěvku.
Pokud se k Vám tedy zpravodaj nedostal, zkontrolujte prosím,
zda máte členský příspěvek pro rok 2024 zaplacený.
Případné dotazy v této věci směřujte prosím na ekonomku klubu, popř. na jednatele.
Ve zpravodaji tentokrát nenajdete složenku na zaplacení členských příspěvků.
Drtivá většina členů je už platí převodem z účtu. Tento způsob je pro nás nejpřehlednější.
V případě potřeby se prosím obraťte na ekonomku, popř. jednatele klubu, složenky Vám budou zaslány.
S pozdravem Křepelákům zdar!
Jednatel klubu

Dne 1. června 2024
pořádá Klub německého křepeláka

XV. SAMOSTATNOU KLUBOVOU VÝSTAVU KNKř
v Ondřejově.
propozice (doc nebo pdf)
přihláška (doc nebo pdf)

UZÁVĚRKA 19.5.2024

Poslední aktualizace 18.4.2024
18.4. - Jarní pohár 2024 , ZV+PZ(CACT) 18.-19. 5. 2024 ještě jsou volná místa!
18.4. - Klubová výstava KNKř - doplněna možnost ubytování
10.4. - Klubová výstava KNKř - vloženy propozice a přihláška
4.4. - doplněn tituly a zkouška u chovné feny Grandel ze Slovákové
27.3. - vložena nová chovná fena Blue z Možděnických pustin
12.3. - vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny za r. 2023
12.3. - vložen dodatek smlouvy mezi KNKř a ČMKJ
26.2. - vloženy propozice na "Jarní pohár - KZV + KPZ"
23.2. - vložena nová chovná fena Ayka z Nebeského království
19.2. - pozvánka na "Mezinárodní zkoušky mladých psů"
19.2. - vložena nová chovná fena Bessy z Vejvaně
8.2. - vložen nový chovný pes Barry od Borníkovo skály
8.2. - vložena nová chovná fena Yoshi Any-Bon
30.1. - doplněny tituly u chovné feny Dora od Borníkovo skály
27.1. - doplněny tituly u chovného psa Benny Kravařské panství
18.1. - vložena nová chovná fena Brita z Dobevských strží
18.1. - vložena nová chovná fena Dita z Rouneckého vrchu
11.1. - doplněny tituly u chovného psa Argo z Vejvaně
3.1. - vložena nová chovná fena Baisy ze Špitálek
1.1. - aktualizace v roce 2023