STANDARD PLEMENE
BAREVNÉ VARIANTY
CHOVNÉ PODMÍNKY
ŽÁDOST O UCHOVNĚNÍ
SMLOUVA O SPOLUMAJITELSTVÍ
ZMĚNY PŘI VYDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL OD 1.1.2023

UPOZORNĚNÍ
Doplnění výsledků zkoušek a výstav u chovných jedinců
je majitel povinen zasílat poradci chovu (e-mail: liskuvliol@gmail.com) a na plemennou knihu.
Při doplnění je nutné zaslat kopii průkazu původu a kopii tabulky ze zkoušek či výstavního ocenění.