KLUBOVÁ VÝSTAVA 2023
KLUBOVÁ VÝSTAVA 2022
KLUBOVÁ VÝSTAVA 2021
VÝSLEDKY VÝSTAV 2020
ARCHIV VÝSLEDKŮ VÝSTAV

Vážení členové,
obracíme se na Vás s žádostí o zaslání návrhů na uspořádání Klubové výstavy v roce 2024
- nejlépe středočeský kraj a blízké okolí.
Vaše případné návrhy zašlete na adresu premyslranda@gmail.com do konce května,
abychom na členské schůzi mohli zvolit místo konání klubové výstavy v roce 2024.
Děkujeme - výbor klubu

E-mail: klubkrepelaka@seznam.cz - můžete zasílat
veškeré informace, doplňky, výsledky - prostě vše týkající se německého křepeláka